disalbe Right click

Saturday, June 5, 2021

பல்கலைக்கழக பணியிடங்களை நிரப்ப உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனைகள் அறிவிப்பு

போலி சான்றிதழ், தவறான தகவல்கள், அளித்து பணி நியமனம் பெற்றிருந்தாலோ அல்லது பணி நியமனத்துக்காக மதம் மாறியிருந்தாலோ அவர்கள் உடனடியா பணியிலிருந்து டிஸ்மிஸ் செய்யப்படுவார்கள். மேலும் அவர்கள் வாங்கிய சம்பளத்தை திருப்பி அளிக்க வேண்டும்.   

No comments:

Post a Comment