disalbe Right click

Friday, March 25, 2022

183. பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு மேல் ஒரு சொத்தை அனுபவித்து இருந்தால், உரிம...


பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு மேல்
ஒரு சொத்தை அனுபவித்து இருந்தால்,
உரிமை கோரி வழக்கு தொடுக்கலாம்.
சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு

No comments:

Post a Comment